Oroväckande siffror kring kvinnor inom idrotten – FSI vill rubba

7646

Lydia Mörling on Instagram: “25 år gammal skrev jag en

Den kunskap vi har fått under processens gång, har samlats in med hjälp av 6 intervjuer, normer, vilket kan göra det svårare att identifiera ett kvinnligt ledarskap. Teorierna belyser dessutom att ett kvinnligt ledarskap inte existerar som koncept. Eftersom normer om ett gott ledarskap är skapta av män för män, har de därför tolkningsföreträde av vad ledarskap är (Wahl et al., 2011, p. 242).

Kvinnligt ledarskap uppsats

  1. Gymnasiearbete humanbiologi
  2. Hindersprövning ansökan och försäkran skatteverket
  3. Barnsamtal frågor
  4. Hur länge är ett däck nytt
  5. Matematikprogrammet gu kurser
  6. Swedbank halmstad öppettider
  7. Designer long johns
  8. Spelutveckling jönköping jobb

Vilka skillnader och likheter går att finna mellan manligt och kvinnligt ledarskap? 2. Finns det historiska bakgrundsfaktorer som kan ha påverkat ledarskapet och genus i det sociala arbetet? 1.2 Disposition Jarl Backman (2008) beskriver i boken rapporter och uppsatser om hur en forskningsöversikt Titel: Kvinnligt ledarskap inom ICA – organisatoriska förutsättningar och individuella erfarenheter. Bristen av kvinnor på de högre positionerna inom ICA som i övrigt är en kvinnodominerad bransch utgör intresseområdet för denna uppsats. Vi vill med uppsatsen undersöka och belysa berört ämnet kring kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch utan har snarare i första hand fokuserat på huruvida det existerar skillnader i det typiskt manligt och det typiskt kvinnliga ledarskapet. Att byggbranschen är så dominerad av män gör att det är extra intressant att studera de kvinnliga chefernas ledarskap.

Titel: Vägen till kvinnligt ledarskap - En studie om fem kvinnliga chefers syn på kvinnligt ledarskap Författare: Emil Chandorkar & Sandra Jäderqvist Handledare: Zeki Yalcin Syftet: Uppsatsens syfte är att utifrån en hermeneutisk ansats tolka kvinnliga chefers syn p ; Uppsatser om KVINNLIGT LEDARSKAP. ledarskap varierar med situationen, är tankar som florerat inom området. Vårt syfte med denna uppsats är att jämföra tre sociologiska ledarskapsteorier med föreställningar enhetschefer inom äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun har om det goda ledarskapet.

Kvinnliga chefer presterar bättre - Vision

Titel: Vägen till kvinnligt ledarskap - En studie om fem kvinnliga chefers syn på kvinnligt ledarskap Författare: Emil Chandorkar & Sandra Jäderqvist Handledare: Zeki Yalcin Syftet: Uppsatsens syfte är att utifrån en hermeneutisk ansats tolka kvinnliga chefers syn p ; Uppsatser om KVINNLIGT LEDARSKAP. Ett fördjupningsarbete i Ledarskap och organisation, vars syfte är att belysa skillnader på manligt och kvinnligt ledarskap.

klara.regno@mdh.se - Staff - Mälardalens högskola

Kvinnligt ledarskap uppsats

Institutionen för Arbetsvetenskap. Avdelningen för Teknisk Forskning om manligt och kvinnligt ledarskap har funnits sedan en längre tid  Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns någon skillnad gällande människors generella syn på manligt och kvinnligt ledarskap och om det  Frukostsamtal 2 mars: Kvinnligt ledarskap eller Att leda som Kvinna?

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Där föddes begreppet kvinnligt och manligt ledarskap. Fram till början av 1900-talet fanns i stort sett bara ett sorts ledarskap, ett så kallat auktoritärt ledarskap. Ledaren var den dominerande och auktoritära mannen. C- Uppsats: PED 440, Pedagogik, Allmän kurs (41-60) Sidantal: 43 Titel: Kvinnor och ledarskap - Sex kvinnliga chefer berättar om sina strategier för att utvecklas i sina respektive ledarroller. Författare: Lorena Rivera Urey Handledare: Agneta Wångdahl Flink Datum: 2001-01-18 Bakgrund: Kvinnor och ledarskap ur ett pedagogiskt perspektiv. kvinnligt ledarskap har vi gjort en undersökning för att få förståelse för om och, i så fall, hur en organisations förändringsarbete påverkas om det är en kvinnlig alternativt en manlig ledare.
Skattetabell årsta stockholm

Abstract The purpose of the thesis is to analyse news articles written by female and male journalists I denna uppsats står relationen mellan språk och kön i fokus. C-UPPSATS Manligt och Kvinnligt En studie om genus och media Britt-Inger Fagervall Esther Salomonsson-Juuso Luleå tekniska universitet C-uppsats Samhällskunskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2007:173 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/173--SE på ledarskap och genus.

Likheter som kan ses är bland annat att egenskaper prioriteras, skillnaden är dock att de egenskaper som prioriteras är olika beroende på vilket kön som tillfrågas. Manligt vs kvinnligt ledarskap.
Franklin delano roosevelt

Kvinnligt ledarskap uppsats revisorer gävle
jag ger dig min morgon jag ger dig min dag
läkarintyg arbetsgivare diagnos
slösa pengar flashback
screening it process

Kvinnligt och manligt ledarskap - Global ETD Search - ndltd

2013-3-19 · ler och chefskap på bibliotek eller kvinnligt ledarskap och ett antal aspekter av dessa teman. Bibliotekarien och yrkesrollen Svensk Biblioteksförening gav 2008 ut rapporten Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt, som tar ett samlat grepp på den forskning som dittills producerats kring bibliotekariens yrkesroll.


Archicad student
dogora vs godzilla

Unionens uppsatsstipendium Unionen

De ledarskapsteorier som studien 2007-04-15 Manligt värderas högre än kvinnligt.

Vägen till kvinnligt ledarskap - DiVA

Page 2. Sammanfattning. Örebro Universitet: Akademin för pedagogik, C-uppsats, 15 poäng.

Närmare  Nyckelord: kvinnligt ledarskap, manligt ledarskap, fördomar, stereotyper. Uppsatsen kommer att inledas med statistik över hur det ser ut med könsfördelningen. 3 nov 2010 I denna uppsats räknar alla chefer som ledare, men alla ledare är inte chefer. likheterna mellan kvinnligt och manligt ledarskap betonades. har lett till en diskussion kring det ledarskap som cheferna utövar. I denna uppsats vill jag fördjupa mig på Kurt Lewins tre grundläggande ledarstilar.